Mer næringssnakk, og litt svar til Bjørn Enge

foto