Trønderbladet har satt ekstra fokus på laksefisket i sommer, særlig på tronderbladet.no hvor vi har en egen lakseseksjon. Så ble det også en helt spesiell laksesesong, med svikt i fisket og flere restriksjoner. Samtidig har det vært en heftig debatt, særlig om fang og slipp (CR), mange har sterke meninger og innleggene fra de forskjellige «frontene»har ikke vært jevnt fordelt utover, men gått i bølger. Dermed har det ikke vært lett å bringe debatten på en balansert måte hele tida. De siste dagene har mange tatt til orde for å stenge elva i stedet for å pålegge fiskerne å slippe hunnlaks og stor hannlaks ut igjen.

En melhusmann lurte på om jeg hadde fisket laks noen gang, ettersom jeg kunne påstå (i denne spalten tidligere i sommer) at det er en fordel for laksen å bli sluppet ut igjen, framfor å bli avlivet. Og jeg er naturligvis enig i at CR blir helt feil dersom laks blir satt tilbake i elva i skadd tilstand, men samtidig er det vel slik at fisken klarer seg fint dersom CR gjøres riktig. Og laks som overlever kan føre slekta videre, ganske enkelt. Det stemmer for øvrig at jeg aldri har fisket laks. Det nærmeste jeg har vært laksefiske var i min ungdoms Øvre Surnadal, på Solem gård hos venninna mi Rigmor. Vi reid travhestene ut i elva for å avkjøle dem på en ekstra varm sommerdag - og da skremte vi nok vekk fisken.