Det grønne skiftet må ikke stoppes av høy pris og mangel på elektrisk kraft

foto