Jeg har fått uventet mange positive reaksjoner, Bjørn Enge

foto