Kjære lokalpolitikere, endelig kom pengene!

Kommunen må sørge for at pengene kommer ut til skoler og barnehager, mener hovedtillitsvalgt Bente Estenstad og lokallagsleder Gunhild Høvik, Utdanningsforbundet Melhus. Foto: Fredrik Borchgrevink Lange