For å forhindre utenforskap og inkludere alle i russefeiringen vil melhusrussen i år ha en felles skolegenser. Hadde det bare vært så enkelt, vil nok noen tenke.

Gjenger og utenforskap er dessverre noe som hører ungdomstida til, og i russetida kommer det til syne tydeligere enn ellers. Russen i Gauldalen har ikke russebusser, som jo kan være skikkelig artig å bli med på, men som også har hatt en trasig tendens til å splitte elevflokken i to. Mange verken kan eller vil være med på slike tiltak.

Russen har vært røde, blå og svarte. På Melhus har russen vært adskilt i grupper med egne, unike gensere. Avgangselevene som verken har opplevd russetid eller eksamen, opplever at skolen er med på å dekke utgiftene når alle skal ha en felles skolegenser. For å vise at de kommer fra samme gjeng, som den nyvalgte russepresidenten Jesper Solstad sier.

– Det har også skoleledelsen oppfordret oss til, og det er vi med på, forteller han.

Russ i Norge har et litt frynset rykte. Et heftig pengeforbruk, bråk, fyll og uro er også noe som har kjennetegnet russetida, i varierende grad, opp gjennom åra. Russen på Melhus kan reparere på dette når de nå gjenopptar tradisjonen med russerevy etter koronatida og arrangerer temadager, under halloween, for eksempel. Viktig er det at mange slike arrangementer også vil gjøre det lettere å bli med på noe.

Det sikkert også mulig å få til aktiviteter som engasjerer hele kullet.

– Skolen kan ikke med åpne øyne akseptere at noen grupperer seg, og isolerer seg fra andre, sa rektor Kirsti Øyum-Jakobsen første skoledag etter ferien. Og skolen kan nok ha en finger med i spillet, uten at det er i nærheten av å overta elevenes feiring etter 13 år på skolebenken. Sponsing av en felles skolegenser kan være et slikt grep, for å skape fellesskap.