Aktivitøren ble satt inn som pleier på avdelingen

foto