Hvem har ansvar for å ta en opprydding på Løvset?

foto