Har fylket råd til å bygge en skole som er for liten – nok en gang?

foto