Et jorde til besvær, - før valg især. Skulle tro de i Rødt, ikke tenkte det spøtt, på konsekvens, og nå trolig har det skralt, - var de betalt, eller tenkte de som så, vi er for få, så blei det dødt, og Jorid var nødt, og stemte for to. Sånn e d no!

Men ingen tenker på, ei elv like ved, kan bli stor og grå. Den kan stoppe alt, da klima er lurt, og gjøre det surt, for tanken om en by, som på papir har vokst til sky, på et jorde av gull, for munner å mette. Noen kunne fortjent en dult, - og kanskje to tette.

For hva blir det neste, tenker de fleste.

Nei nå blir det stopp, en flopp, før et valg, der er kjøp, - og salg, - en handel, kan synes, uten vandel.

Det er vrient å drive politikk, og må tekkes alle hikk, om hva som er det beste, for de fleste.

Men kjære deg, og dine, for all del, uansett hvem du er, du må møte opp, å gjøre din plikt, for det jevne demokrati.

Noen tolkes å mene at avgjørelser i Melhus kommune fra tiår tilbake synes å danne presedens for å bygge ut Gimsøya.

Skremsler og trusler om økonomiske tap og krav overstyrer nye jordvernbestemmelser, overstyrer nye sikre reelle klimaekstremiteter.

Fylket støtter opp, og roser planer for utbygging.

Konsulentfirma ved Rambøll bla. har beregnet, og laget modeller med hevinger av nivåer innenfor de parametre som må oppfylles for å håndtere flom bla. De har endog plusset på, for å være «sikre».

Ei utemmet Gaula renner oppe i dette. Det er etter mitt skjønn særdeles naivt å påstå at ikke Gaula igjen kan vokse som i 1940.

Rart de turte bygge her etter 1940-flommen. Men de bygde beskjedent og kontrollert, fordi de visste av erfaring at Gimsøya og hele dette området er et fordrøyningsområde for nettopp,- Gaula. Det vil området fortsatt være, - nemlig et fordrøyningsområde. Selv om her kanskje vil stå 550 boligenheter, som utgjør ca. 1600 - 1800 mennesker.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gimsøya med en framtidig forventet populasjon på ca 1600 -1800 er etter mitt skjønn en tvilsom øvelse satt opp imot sannsynligheten for en 1940-flom , - eller større, og sikkert mindre - på tross av en hevelse av nivå inne på området.

Man kan legge inn så mange parametre man vil. Gaula er så godt som uregulert, det er nok svar, - etter mitt skjønn.

Dere vet innerst inne, og noen kanskje heller nokså åpenbart, at kommunens vel utarbeidede planer idag ikke er klokt, og særdeles lite intelligent, - og ville trolig ikke ha blitt noe tema idag.

Det jevne resultat overrasker, men er med å vise at det er bevegelse.

Ordfører har allikevel sitt på det tørre ved å benytte sin dobbeltstemme.

Prøvelser må vel også politikere gjennom. Hvordan Melhus Kommune og den politiske og faglige ekspertise håndterer dette framover, skal bli særdeles interessant å følge med på, det skjer nok ikke uten noe støy. Tobb og grunneier. sitter klokelig nok rolig i båten.

Siste kommunestyremøte var en deleksamen. Det finnes nå flere sensorer også av ekspertisen, som gir resultatet i kommunestyret strykkarakter.