- Ikke korrekt at Nye Veier skal dekke kostnader med bygging av travbane i Malvik