Kommunen nekter innbyggerne innsyn i miljøforhold ved Støren Sør