- Jeg bad politiet om hjelp, men de avslo blankt

foto