FNs menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ble opprettet i 2006 for å styrke rettighetene deres. Der står det blant annet om rett til deltakelse i eget liv og retten til å bestemme hvor en skal bo og hvem en skal bo sammen med. Norge ratifiserte denne loven i 2013 og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne ble opprettet av Stortinget i 2016 for å følge opp loven i kommunene.

Loven er til for å unngå at forvaltningen eller et kommunestyre kan bestemme over enkeltpersoner på denne måten. Rådet informerte Husbanken om dette, og Melhus kommune fikk ikke innvilget økonomisk støtte til denne institusjonen.

Rådet inviterte til et mulighetsstudie der professor Jan Tøssebro fra NTNU samfunnsforskning innledet. Inviterte var politisk ledelse, administrasjon, Husbanken ved leder Midt, utbygger ved Consto midt, Melhusbanken ved leder, presse. Kommunalsjefen og to fra Ap møtte fra kommunen.

Husbanken redegjorde der for økte rammer fra regjeringer til startlån øremerket til denne gruppen.

Både Melhusbanken og Consto var positive til kjøp, men ønsket god tid ifht individuell tilpassing av disse.

Å bygge institusjoner hører definitivt fortida til og hører ikke hjemme i en tid vi snakker om individuell medbestemmelse og brukermedvirkning. Skal vi lykkes i vårt samfunn må alle bli med. Personer med nedsatt funksjonsevne er ikke de som rager høyest på rangstigen, eller de som skriker høyest. Men de har like rett til å bli sett og hørt. Hvorfor skal ikke de få eie sin egen bolig som de fleste av oss i dette landet? Det handler om tilrettelegging.