Eldre og andre uten digitale ferdigheter straffes med høye gebyr ved f. eks. legebesøk fordi de ikke har mobilbank. Vi hører om eldre mennesker som normalt er svært selvstendige, som ikke lenger aner hvor de finner selvangivelsen. Eldre som gruer seg til å reise kollektivt – virker appen? har den endret seg? hvor er den?... Digitalt utenforskap har blitt et stort samfunnsproblem, og handler ikke utelukkende om digitale ferdigheter og kompetanse, men også om motivasjon, selvtillit og mestringsfølelse.

I desember 2022, foreslo derfor Melhus Frp at rådmannen skulle utarbeide en plan for å fullføre kommunens digitaliseringsstrategi for perioden 2019-2023. Spesielt den delen av strategien som sier at kommunen «må legge til rette for at innbyggere får grunnleggende digital kompetanse, og kommunen må tilpasse opplæringen etter brukernes behov».

Nesten et år senere, den 14. november 2023, fikk vi svar på verbalforslaget. Det manglet imidlertid en plan. I svaret vises det til at det skal komme en ny nasjonal digitaliseringsstrategi i 2024, og at en ny strategi for kommunen ikke vil bli utarbeidet før den nasjonale er på plass. Videre vises det til at Seniornett Melhus har gjennomført flere kurs knyttet til digitale ferdigheter og at LHL har avholdt datakurs over seks dager nå i høst/vinter.

Seniornett har slik rådmannen viser til i sitt svar, avholdt flere kurs, men ikke siden starten av 2020. Seniornett Melhus ble avviklet i 2021. Det er svært positivt at LHL bidrar – her er det noen som har sett behovet og tatt tak. Tusen takk, LHL Melhus!

Melhus Frp mener imidlertid at strategien ikke kan være basert på at kommunen sitter og venter på at eksterne aktører skal tilby datakurs. Vi mener også at en strategi for å forebygge digitalt utenforskap ikke skal utsettes ytterligere i påvente av en nasjonal strategi. Digitalisering er ikke noe som skal skje i morgen. Det har allerede foregått i svært mange år, og et permanent tilbud i kommunen for opplæring og veiledning burde vært på plass for lenge siden.

Fordi Melhus Frp ikke var fornøyd med svaret vi fikk i kommunestyremøtet den 14. november 2023, la vi samme dag frem et nytt forslag. Her ber vi rådmannen legge frem en helhetlig plan – sørge for at de som har behov for det og muligheten til å tilegne seg digitale ferdigheter, får den opplæringen og veiledningen de trenger. Det ble enstemmig vedtatt og planen skal være klar før påsken 2024.

Det er viktig å få på plass umiddelbare lokale tiltak for å sikre at ingen blir etterlatt i den digitale transformasjonen av samfunnet. Nå tar kommunen et steg i riktig retning, og med det vil vi ønske alle en riktig God Jul!

Hege Annette Olstad

Melhus Frp