Kinosalen på Støren har fått nye stoler og ny projektor i år. På et frokostmøte i næringsforeninga nylig trakk ordføreren fram den nye kinosalen som et eksempel på noe som kan bidra til å gjøre det attraktivt for ungdom å komme til Midtre Gauldal. For det trengs. Folketallet har gått ned, og i stor fart det siste året. Det er blitt 145 færre i kommunen, siden andre kvartal i fjor. Det betyr at kommunedirektøren får 9,4 millioner mindre å rutte med, i form av skatteinntekter og overføringer.

Det er en slags trøst i at det trolig er Norsk Kylling-flyttinga vi nå ser de forhåpentlig kortvarige, men svært negative virkningene av. Også Støren kino vil trolig få merke at det er blitt færre innbyggere i kommunen. Mange av de ivrigste kinogjengerne på Støren har vært utenlandske arbeidere på Norsk Kylling. Støren kino har hatt suksess med polske filmer i en årrekke. Når de ikke lenger har en jobb i kommunen, vil det nok ikke hjelpe så mye med nye seter i kinoen.

Hele Norge og særlig i distriktene er inne i en periode med mangel på folk, til å ta jobbene. Ikke bare mangler det fagfolk, det er også behov for ufaglærte.

Tapet av Norsk Kylling kom på kanskje det verst mulige tidspunkt. Neppe noen gang har det vært så vanskelig å få folk til å flytte ut på bygda. Arbeidskraft er mangelvare over hele fjøla. Til og med i byene er det for lite av dem som kan ta oppgavene som trenger hoder og hender, blant annet i helsevesenet.

Men det gir likevel håp at Norsk Kylling bygger rugeri med 50 arbeidsplasser på Støren. Kanskje kan det til og med få noen av de ansatte som ble med til Orkanger, til å vende tilbake. Noen har kanskje ikke rukket å flytte. Folk som har vært lenge på Støren og har knyttet bånd og slått rot i kommunen.

Og så skjer det kanskje mer på Støren, og ikke bare det at det kommer en ny vei som gjør stedet mer aktuelt, blant annet med triveligere boligpriser enn i Melhus og på Orkanger. Nyetableringer på Støren Sør må jo komme, før eller siden, kommunen bør kunne forhindre at stoltheten blir liggende brakk. For øvrig ser det ut til at boliger kanskje kommer først. Det trenger ikke å være så dumt. Det trengs hus til folk, ikke bare folk i husa.