Sist oppdatert:

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer en. Vi vil ha hele, faste stillinger og trygge jobber, for helsefagarbeideren så vel som industriarbeideren. Vi trenger en mer aktiv stat som bade spiller på lag med og stiller krav til næringslivet, så eksporten øker og naturressursene vare gir arbeidsplasser her hjemme.

Trygge, gode velferdstjenester for alle kan ikke overlates til markedet. Det er et felles ansvar. Vi vil ikke ha det sånn i Norge at hvor god rad du har eller hvor du bor i landet avgjør hva slags hjelp du far.

Og vi vil kutte utslipp og skape jobber. Gjennom en grønn og aktiv næringspolitikk vil vi trygge eksisterende arbeidsplasser, og samtidig skape nye gode og bærekraftige jobber, som star på skuldrene til dagens næringer.

Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før. En Arbeiderpartiledet regjering vil satse på fellesskapet, og ikke på privatisering og skattekutt til de rikeste.

Og med Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett ville Melhus hatt 7,42 millioner kroner mer i inntekter, hvert år. Det ville gitt oss som kommune større muligheter og flere varme hender der det trengs som mest. Og husk at det å ikke stemme, ja det er en stemme til de partiene du er mest uenig med. Benytt derfor stemmeretten din i årets stortingsvalg!

Vi trenger et sterkt Arbeiderparti. Det er garantien for en ny rødgrønn regjering.

Nå må det bli vanlige folks tur.

Jørn Ove Moen, Arbeiderpartiet

Publisert: Sist oppdatert: