- Ungene i barnehagen oppfører seg bedre mot hverandre enn det der