Feiing i fritidshus hvert 12. år en gavepakke til Gauldal Brann og Redning

foto