Prestteigen boliglag om E6-planene: - Uforenlig med et levende sentrum

I utgangspunkt er Prestteigen presset fra alle kanter, omringet av E6, Fylkesvei 30, Folstadveien og Støren betong. Pr. i dag er støy- og støvplagene betydelige, står det i høringsuttalelsen fra Prestteigen boliglag. Foto: Kvass