Ketil Nilsen

Nestleder i Melhus Frp

Kandidat til høstens kommune- og fylkestingsvalg

Høstens kommune- og fylkestingsvalg 2023. Det er flere som spør meg om hvilket parti de bør stemme på til høstens kommune- og fylkestingsvalg og hvorfor. Dette svaret er egentlig veldig enkelt, hvorfor det? Jo, ikke stem ut ifra egne ønsker og valg. Det er fort gjort å ta avgjørelser som gagner seg selv best, for eksempel i forhold til arbeid, skole, lokalmiljø, økonomi, velferd, osv. Her er det mye å ta av dersom man kun tenker på seg selv og ut fra egen situasjon. Hva er best for meg?

Alt dette er uvesentlig! Vi voksne bør stemme for en trygg fremtid for våre barn og barnebarn! Hvilken fremtid vil du ha for dem? Hvilket samfunn ønsker du de skal vokse opp i? Vi bør ønske at våre barn og barnebarn skal vokse opp i et trygt og stabilt Norge. Akkurat slik vi er vant med og fikk fra våre foreldre. Dette er ikke bare noe som burde tilhører generasjoner som har vært, men også for de neste generasjoner. Hva som er bra akkurat nå, trenger ikke nødvendigvis å være bra for den neste generasjonen.

Økt innvandring for eksempel, kan få alvorlige konsekvenser for de fremtidige generasjoner. Disse konsekvensene vil først og fremst bli gjeldene for de som kommer etter oss. Dette medfører nok til at mange ikke bryr seg så mye om dette nå. Men dette er selvsagt et ansvar som ligger på den nåværende generasjonen. Kanskje en ubehagelig avgjørelse å ta, men høyst nødvendig.

Historien vil som kjent dømme den nåværende generasjon for deres handlinger, men da er det jo allerede for seint. Vår jobb er nettopp å ta de ubehagelige avgjørelsene for både de yngste, svakeste og mindre ressurssterke i samfunnet vårt. Hjelp seg selv før man hjelper andre, er et meget viktig utrykk. Norge må først hjelpe sine egne eldre, syke og fattige før vi hjelper andre nasjoner med deres ofte selvforskyldte problemer. Slik kan vi hjelpe med mye mer og bedre.

Mange nye landsmenn har tilpasset seg den nordiske modellen å leve etter. Dette er veldig bra for Norge – vi trenger en sunn arbeidsinnvandring i årene fremover. De kan være like mye norske som både deg og meg.

Økonomi er et veldig viktig tema for alle valg man tar. Det er vel liten tvil om at på borgerlig side har man en litt bedre forståelse for akkurat økonomi. På borgerlig side i politikken finner man kjøpmenn, grundere, ledere, arbeidere, pensjonister, studenter, ja, alle i samfunnet vårt med en viss sunn interesse for økonomi. Dette er langt ifra tilfeldig. En sunn økonomi er det aller viktigste for et bærekraftig samfunn. Vi trenger penger for så å si absolutt alt vi gjør. Vi sparer for våre barn og barnebarn. Vi ønsker dem en trygg og god fremtid.

Våre foreldre og forfedre har skapt et fantastisk flott og trygt samfunn, et samfunn vi alle kan være stolt av. La oss beholde det slik for fremtiden også, såpass skylder vi våre forfedre.

Hvor din stemme går, bestemmer du selvsagt selv. Jeg skal ikke si hvilket parti du/dere bør stemme på, men stem for deres barn og barnebarns fremtid, ikke for din egen økte velferd!