Viktig at styreren har det totale ansvaret for barnehagen