Av Mikal Kvaal

Jeg føler behov for å ta til motmæle angående uttalelser teknisk sjef i Trondheim kommune, Tomas Eidsmo kommer med i Trønderbladet sist fredag. Han viser til (i nettutgaven) at det er en overløpsterskel som står på 184.2 m.o.h. Vann over konsesjonsgrensa vil derfor renne ut. Benna er 5,9 kvadratkilometer. Foran terskelen som bare er 5-6 m bred, er det en 360 meter lang, smal os som gjør at vannhøyden i selve innsjøen blir betydelig høyere ved nedbør og snøsmelting. Det er dermed fysisk umulig å stole på at en overløpsterskel er garantist for at konsesjonsgrensa overholdes.

Jeg sendte i bekymringsmeldingen med 15 bilder av målestaven som viste for høy vannstand. Jeg skal invitere meg selv inn til NVE for å vise flere. Vaktleder opplyste den 28. januar, det vil si den dagen ødeleggelsene i Loa skjedde, at vannstanden var 13-14 cm over konsesjonsgrensa . Ifølge grunneiere i vannområdet, var dette et ikke problem da Melhus kommune styrte Benna.