I regi av Estlandsforeninga Midt-Norge lasta vi onsdag en bil på ca. 50 kubikkmeter volum med varer til hjelpetrengende på øya Hiiumaa i Estland.

Bilen skal på tilbaketuren ha med jubileumsboka som vi har forfattet og fått trykt i Tallinn.

For det har seg slik at nå feirer vi at det er 25 år siden Estlandsforeninga ble starta i 1998. Og samtidig feires det også at flere menigheter har hatt vennskapsmenigheter i Estland i omtrent 30 år.

Sjølve feiringa blir den 21. oktober i Aulaen på Spongdal skole. Vi ønsker å markere at utveksling og vennskap har eksistert mellom Estland og Norge i alle disse årene.