Gullegget som forsvarer utbyggernes aktiviteter?

Ser at planleggere i Trondheim og Melhus bruker dette for å forsvare nedbygging.

Jordvern: Ta vare på den matjorda som egner seg til dyrking av korn og andre matvarer. Kyllingslakteriet i Orkdal har løsningen! Jordflytting til nytt areal, resultat: Nesten samme avling som på kyllingslakteriets område.

Her har jeg et spørsmål: Hva var avlingen på dette nye området før tilførsel av matjord? Hvis samfunnsregnskapet skal bli positivt må ny avling bli summen av avling på nytt og avleverende areal. Er dette oppfylt? Hva koster jordflyttingen? Hvis avlinga gir en negativ sum, hva koster jordflyttinga pluss avlingstap, kapitalisert? Hva vil det koste å bruke udyrket areal til utbygging, areal pluss tilkomst vann m.m.? Utbygging på dyrka jord trekker også med seg andre arealkrav. Vi spiser av framtidas matfat.

Arvid Hammeren. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Hvis jordflytting blir for kostbart er det aktuelt å kjøre matjord m.m. i deponi. Hva koster dette? Er deponiområdet tidligere dyrket areal? Hvilken avling vises det til i dette arealet? Hva blir resultatet etter tilbakeføring av deponiet til dyrkingsjord? Hva blir det økonomiske resultat for framtiden, hvis vi regner tapt avling, kapitalisert?

Jordvern er viktig for framtidens matvaresituasjon, vi kan ikke regne med at verden leverer, selv om vår økonomi i dag er god. Hvorfor skjer det i dag menneskeforflytning til Europa og andre rike deler av verden? Det er ikke bare ufred, men også mangel på mat. Noe har mindre enn 5 % jord som er egnet til matdyrking, og i følge «eksperter» finnes jordressurser som kan tas i bruk. Hvorfor er ikke disse tatt i bruk? Tungdrevet? Bonitetsmessig mindre egnet?

Arvid Hammeren