Livsfarlig avvik er kanskje noe sterkere og alvorligere enn avvik som kan medføre fare for barnets liv.

La det være helt klart; vi tar avvik på største alvor, og retter selvfølgelig A-feil med en gang. Vi er veldig glade for at det kommer utenforstående med riktig kompetanse i barnehagene og sjekker utelekeplassene våre.

I tillegg har alle barnehager gode rutiner for daglig sjekk av utelekområdet, og melder avvik om det er noe som må utbedres. Slik rettes åpenbare avvik året rundt.

Odd Arne Haugen er enhetsleder ved Soknes barnehage Foto: Simen Meisdal

Det vi reagerer på i artikkelen, er overskriften om livsfarlige avvik. Overskriften setter fantasien i sving, og man kan fort tenke seg at barnehagene ikke har kontroll og at det er livsfarlig å oppholde seg der.

A-feilene i både Soknes barnehage og Liøya barnehage er like; det er funnet et mellomrom eller en V-formet åpning der for eksempel en snor/ hette kan sette seg fast og føre til fare for kvelning. Over flere år har dette med snorer i barnas klær/ klær som ikke egner seg, vært i fokus, også etter ulykker i andre norske barnehager. Ansatte har god dialog med foreldre om hvilke klær som egner seg i barnehagen. I tillegg er barna under oppsyn når de leker ute, og ansatte kommer raskt til unnsetning om noen skulle sitte fast.

Linda Kjelstad er daglig leder ved Liøya barnehage. Arkivfoto Foto: Marthe Eid

Tilsyn på utelekeplasser, i dette tilfelle Skan-kontroll er veiledende tilsyn, de gir anbefalinger om hva som bør gjøres. Så er det opp til styrere / enhetsledere å ta avgjørelse på hva som skal utbedres. Vi har avtale med Skan-kontroll om at A-feil skal varsles samme dag som tilsynet, slik at avviket ordnes med en gang/ apparatet stenges til utbedringen er gjort. Dette fordi det kan gå lang tid mellom kontrollen utføres og rapporten sendes til barnehagene.

Styrere/enhetsledere kjenner utelekeområdene sine godt, gjennom vernerunder og årlig tilsyn.

Vi opplever at ulike apparater blir betegnet med ulike grader av feil ulike år; en feil kan bli bemerket et år, men var ikke feil forrige år. Dette sier kontrollørene i Skan-kontroll skyldes at mye av det de gjør er basert på skjønn, og at ulikt skjønn kan skape ulikt resultat.

Vi vil forsikre foreldre og andre lesere om at vi tar tilsyn av utelekeplassene våre på alvor, og at det er trygt for barna å leke både inne og ute.

Odd Arne Haugen, enhetsleder Soknes barnehage

Linda Kjelstad, daglig leder Liøya barnehage