Leste en artikkel i avisen på fredag angående sikker skoleskyss. Ønsker derfor å sette litt lys på skoleskyss-situasjonen til våre barn. Nærmere bestemt på Kvål, Lebergsvegen.

Vi er bosatt 3,9 km unna skolen. Altså mangler det 1 km for at min datter i 6. trinn har krav på sikringskjøring. Jeg er veldig enig i at regler er regler, og at barna ikke har vondt av å gå. Både min generasjon og ikke minst generasjonen etter oss er bortskjemt der, med kjøring hit og dit.

Men i dette tilfellet er det et stort MEN. Veien min datter (og andre barn i 5.-7. trinn) må gå er uten gangfelt, uten lys, den er svingete og det kjøres mye tungtrafikk der. Barna må krysse veien flere plasser, da uten noen form for fotgjengerfelt. Dette for å unngå å gå i innersving, gjør de det er det nesten umulig for biler å se dem. Strekningen brukes av både entreprenørfirma, transportfirma og grustransport til og fra et grustak.

Jeg fulgte barna til bussen en dag. På de fem minuttene jeg var på bussholdeplassen (Stokkbrua) passerte det fire lastebiler. Det var på fem minutter... For de som er litt kjent her (noe jeg ikke tror de som har tatt vekk sikringskjøring er) så forstår vi alle det at å møte en gjeng med barn i Eidsmodalen når det er glatt/mørkt/tåkete osv, ikke er noe gøy for en sjåfør som kommer med et vogntog.

Hva må til for at kravene for sikringskjøring skal innfris? Rådmannen har tatt bort helårs sikringskjøring for elever på 5.-7. trinn på grunnlag av at veien ikke vurderes som "særleg farleg eller vanskeleg".

Jeg gjentar at veien barna må gå er uten gangfelt (ca. 2,5 km). Det er ikke lys, det er en svingete vei og det går mye tungtrafikk der. Hva er "særleg farleg eller vanskeleg" da, hvis ikke dette er det?

Ingrid Losen, en bekymret mor