Hele grenda blir liggende i Rød sone, fullstendig rasert i 110 km/t

foto