Datteren hans satt i klasserommet med hånda i været hele timen uten å bli sett