Bruk av elsparkesykkel har gitt mange alvorlige personskader.

 Spesielt er hodet svært utsatt. Mange skadde får varige men.

I 2022 døde 5 personer ved bruk av elsparkesykkel.

Det er sannsynlig at 8-10.000 personer skader seg hvert år.

Det ble tillatt med utleie av elsparkesykler i 2019.

I takt med at det selges mange nye private elsparkesykler vil vi se en sterk økning i antall ulykker i årene som kommer.

Dette også fordi sykkelveiene i Norge ikke er konstruert for dagens trafikk, og er ikke godt nok vedlikeholdt.

Skadde elsparkesyklister legger beslag på kapasitet hos sykehusene.

De trenger oppfølging fra fastlege, fysioterapeut, tannlege osv.

De samfunnsøkonomiske kostnader er store.

Skadetall for hele landet har aldri vært offentlige.

Det kan se ut som om politikerne prøver å skjule tallene. Både lokalt og på regjerings nivå.

Er antall skadede uinteressant for politikerne? Har de glemt at elsparkesykkel er svært farlig å bruke?

Har klimakampen tatt overhånd?