Regionbussene blir så godt som lagt ned fra høsten 2021