For mange valdeiere  Ole Røttum, Jan Asbjørn Sagen

Dårlig informasjon. Det har vært mange tilfeller med sen og dårlig informasjon under fjorårets og sittende styre. Nå nylig kom fiskereglene på plass, enda begrensingene fra Miljødirektoratet har vært kjent lenge. Gaulakortet kom også som en lei overraskelse på oss, fordi flere valdeiere signaliserte stor motstand på årsmøtet i representantskapet (RS) 28/4. De var mot at det skal koste 200 kr å fiske i Gaula i tillegg til fiskekort mm. For dem som driver med utleie av vald til fiskere er den sene informasjonen til hinder for at de kan gi korrekt informasjon til «sine» fiskere om kostnader og drive en servicebedrift så forutsigbart som mulig. Eks desinfeksjonsstasjoner og innleveringssteder for skadet fisk som ikke kan settes ut igjen. 200 kr virker ikke mye, men skal hele familien ha en fiskeopplevelse sammen, kan det oppleves dyrt. Orkla lar sitt kort være gratis ifølge hjemmesiden deres. Dermed får de registrert alle fiskere og har oversikt over fisketrykket til enhver tid.

Dårlig timing. Styret har sagt opp vår kompetente og erfarne daglige leder, Torstein Rognes, med siste arbeidsdag 31/5, dagen før fiskesesongen starter. Snakk om dårlig timing! Dette ble meddelt RS på årsmøtet. Det var et sjokk.  Like sjokkerende var det at pressen (Gauldalsposten) ble vedtatt sendt på dør. Åpenhet er nødvendig i et moderne demokratisk samfunn der forvaltningen av Gaula angår svært mange, ellers taper vi omdømme og tillit, også i offentligheten. Grunnene til oppsigelsen vil det ta for lang tid å komme inn på her, men vi ser at mye av grunnlaget baserer seg på rykter og påstander som en intern revisjonsrapport har lagt vekt på. Disse påstandene ble tilbakevist av Rognes og leder i Elvene rundt Trondheimsfjorden på et info-møte noen av oss valdeiere som sitter i RS arrangerte 26/1 i år. Nå havner saken antagelig i arbeidsretten. Det er heller ikke bra for vårt omdømme.

Dårlig forståelse av valdeierenes situasjon. Forvaltningen av laksestammen i Gaula og virksomhet knyttet til den kan ikke sammenlignes med en produksjonsbedrift. Vi tilbyr derimot en opplevelse i konkurranse med mange andre på et presset turistmarked.  Vi selger ikke strøm eller matvarer som folk trenger, vi tilbyr ei elv og en unik fiskeopplevelse med sjanse for å få en ekte villaks på kroken ! Folk kan velge det bort uten at de opplever at de taper noe. Derfor må vi minne om at omdømme er ferskvare som må fornyes og styrkes til stadighet, slik vi har opplevd Rognes og tidligere styreleder Stav gjorde. Forvaltningen av laksestammen er en kontinuerlig og langvarig oppgave. Den må baseres på kunnskap, erfaring og gode rutiner. Her må alle gode krefter samarbeide og ikke bidra til mistenkeliggjøring og polarisering, slik vi dessverre ser fra styret vårt.

Slik elva henger sammen fra utløpet til osen burde vi samarbeide. Vi ber om at styret tar grep for å møte denne uro og frustrasjonen vi målbærer med større respekt enn hva som har vært tilfellet til nå.  Tillit og omdømme vinnes ikke ved flertallstvang eller overraskelser. Heller ikke med personkarakteristikker eller taushet. Vi valdeierne har alle en ressurs som vi bidrar med i elveeierlaget. Vi ber om at ressursen forvaltes bedre og gis bedre vilkår enn hva nåværende styre har gjort.