Sen postgang mellom Melhus rådhus og Gimse

Postens presseavdeling må vel kunne gjøre rede for hvorfor det tar minst en uke å sende et brev fra Melhus rådhus til Gimse, skriver Helge Bjørn Bæverfjord i innlegget. Foto: Gunn Heidi Nakrem