Vi i LHL Melhus er opptatt av helse. I det ligger det både å bevare eksisterende helse samt å rehabilitere der helsen av ulike årsaker svikter. Det være seg sykdom eller skade. Vi i Melhus jobber lokalt for å påvirke våre politikere i deres arbeid. Vi jobber sammen med LHL Trøndelag for å påvirke bredere.

LHL Trøndelag med sine 40 lokallag oppfordrer Helse-Midt til å ta i bruk hele rehabiliteringskapasiteten ved Unicare Røros Rehabilitering. I dag har Unicare Røros Rehabilitering døgnbasert drift for 44 deltakere. Kapasiteten utnyttes ikke, da det er plass til 80 stk. Ventelistene innen hjerte-, lunge-, nevro- og kreftrehabilitering er lange. Og ventetiden på å komme inn er på ca. 7 måneder.

Dette understreker det store behovet for døgnbasert rehabilitering som i dag ikke blir tilgodesett! Dersom Helse Midt-Norge velger å utvide tilbudet ved institusjonen, så innebærer det at samfunnet øker det etterspurte rehabiliteringstilbudet på en økonomisk svært gunstig måte.

I Melhus, der antallet eldre og hjelpetrengende stadig økes, vil vi understreke at rehabilitering er et av de virkemidlene vi har for å kutte ned på ventelister til sykehjem og bofellesskap.

I tillegg til det som omhandler økonomi og bemanning, vil vi fokusere på at den enkeltes livskvalitet skal ivaretas, at hverdagen har et innhold som innebærer sosialt felleskap. Vi har både fysiske aktiviteter og kaffedrikking på agendaen!

Vi jobber aktivt sammen med andre lag og foreninger og Melhus kommune for å styrke frivillig innsats. Avdeling for kultur og fritid skal berømmes for sin innsats her. Sammen håper vi at vi kan samle frivilligheten i kommunen til å bli en ressurs som sprer både trygghet og glede til de som trenger det. Vi har trimgrupper over hele kommunen der alle er velkomne. Det er grupper for flere nivå, alt fra de svake til de spreke. Vi ser all bevegelse og aktivitet som verdifull.

22. mai kl. 19.00 skal vi ha et arrangement sammen med Hovinkoret der temaet er helse i hver tone. Dette er et prosjekt de deltar i og som vi nå får nyte godt av. Det blir da både korsang , sosialt samvær og åresalg. Gratis inngang for alle. Dette skjer på Lundamo ungdomsskole, og blir en slags avslutning før sommeren. Dersom noen ønsker å høre mer om vårt arbeid, bes dere ta kontakt på telefon 40 47 75 05 eller epost til lhl.melhus@lhl.no

For styret i LHL Melhus Bente Iren Gåsbakk