Lise Sundli, 5. kandidat i Midtre Gauldal og organisatorisk nestleder i Trøndelag Senterungdom

Besøk av Trøndelag Senterungdom 20. juli. Trøndelag Senterungdom er i disse dager på reiserunde og skal i løpet av 15 dager besøke 24 trønderske kommuner. Målet til ungdomskandidatene og fylkesstyremedlemmene er å bli bedre kjent med de ulike kommunene gjennom å møte lokallag og listekandidater, besøke bedrifter og diskutere politiske løsninger og utfordringer. I en elbil med Senterpartikløveren godt synlig både på foran og på sidene, er overordnet tema for turneen passende nok fylkesvei og infrastruktur.

– På vei til Budalen kjørte de fylkesvei 6560. Her er det dårlig dekke, og flere ble bekymret for bilene når de så dybden på hullene. Foto: privat

Onsdag morgen kom reisefølget til Soknedal, etter å ha besøkt Rennebu og Oppdal dagen før. På vei til Budalen kjørte de fylkesvei 6560, opp Haukdalsbakkene og forbi Sætersgardene. Her er det dårlig dekke, og flere ble bekymret for bilene når de så dybden på hullene. Ungdoms- og 5. kandidat til fylkestingsvalget, Lars Myhr Sandlund, fikk et innblikk i fylkesveistandarden i Midtre Gauldal. Sandlund sier det er klart at fylkesveiene må forbedres, men at det er stramme økonomiske tider i fylkeskommunen, noe som betyr at pengene som er tilgjengelig må fordeles ansvarlig og rettferdig. Sandlund påpeker samtidig at fylkesvei blir en av de viktigste sakene i neste periode for Senterpartiet.

I Budalen fortalte leder i Budal Bygdeutvikling og 3. kandidat i Midtre Gauldal, Ann Iren Rønningsgrind, om budalsstolen og alt positive som skjer i bygda. «Bygdeutviklingslaget er et viktig tiltak for å bidra til nyskaping i bygda», sier hun. De arrangerer blant annet slåttadag og bemanner infopunkt på sommeren, i tillegg til at de søker om penger hos ulike aktører, som igjen tildeles andre lag og foreninger i Budal. «Vi er svært glade for at ungdom og unge voksne kjøper seg bolig og bosetter seg her. Mye av grunnen er det nok det gode sosiale miljøet, som blant annet Budal ungdomslag er en sterk bidragsyter til», sier Ann Iren.

Etterpå gikk turen videre langs nevnte fylkesvei 6560 og deretter riksvei 30 til Storstuu Winsnes for servering, før representantene fra Senterungdommen fikk se næringsarealet Støren Sør.

«Flyttinga av Norsk Kylling til Orkanger rammet oss hardt, og kommunestyret valgte å satse på Støren Sør i og med at det er mangel på næringsareal på Støren», sier Kenneth Moe, 2. kandidat for Midtre Gauldal Senterparti. Han forteller at akkurat dette området ble valgt for å skåne dyrkajord i dalbunnen, noe som er en fanesak for Senterpartiet både nasjonalt og lokalt.

Foreløpig har det ikke blitt solgt noen tomter, men reisefølget håper at det skjer i nærmeste framtid.

«Det er betydelige rentekostnader på lånene som har blitt tatt opp i årene fremover, men vi har tro på at dette vil lønne seg for kommunen på lang sikt. Et såpass stort, sammenhengende og opparbeidet næringsareal bidrar til å gjøre kommunen attraktiv siden det er begrenset med næringsareal i Trondheim og området rundt», sier Moe. Det jobbes også med en reguleringsplan for boligtomter langs veien opp til Støren Sør, noe som er etterspurt blant innbyggerne.

Senterungdommene fikk også høre om omstillingsprogrammet Spir, som kommunen søkte om og fikk tilsagn på etter flyttinga av Norsk Kylling. Nå er vi inne i det andre året av totalt seks, og mange prosjekter er satt i gang. Dette skal bidra til flere arbeidsplasser gjennom å styrke eksisterende arbeidsliv, i tillegg til å støtte opprettelse av nye bedrifter og arbeidsplasser.

Også før stortingsvalget i 2019 besøkte Trøndelag Senterungdom kommunen, da var de innom Gauldal videregående skole og Gaula Natursenter. Det var derfor fint at siste stopp i år ble Gauldalsporten. Leder i Midtre Gauldal Senterparti, Siri Fossum, takket for besøket og syntes at dette ble en god forsmak på høstens valgkamp.

«Vi har mye å være stolt av i denne kommunen», sier Fossum og legger til at hun håper alle benytter stemmeretten sin, enten ved å tidligstemme/forhåndsstemme eller ved å gå til stemmeurnene på valgdagen 11. september.