Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Monica Grøtte Estenstad

Jeg observerer at det er valgkamp. Blant alle lovnader savner jeg bedre eldreomsorg. Mange partier snakker om enkeltmennesker. Men hva betyr egentlig det? For meg betyr det blant annet en verdig omsorg for eldre som ikke lenger klarer å ta vare på seg selv. De eldre som i sin tid har bygd opp vårt samfunn gjennom hardt arbeid og uvurderlig omsorg for sine nærmeste.

Det er trist at vi ikke klarer å gi de som trenger det en sykehjemsplass. Min kjære farmor er nå på St. Olavs Hospital i påvente av en plass. På fjerde uke. Ferdigbehandlet og på ren oppbevaring betalt av Melhus kommune. Hun ville ha blomstret på et sykehjem, men det klarer vi altså ikke å gi henne. Det er vanskelig å forstå og akseptere et regnestykke som går ut over enkeltmennesker. Men det fokuset forsvinner i debatten om posisjoner for de som vil ha vår stemme.

Kjære politiker, glem sentralisering og skattenivå og kom tilbake til det som virkelig betyr noe for den enkelte. Ikke minst våre eldre.