Mange løser sudoku med å plassere tallene 1–9 på forskjellige måter utenfor fasttall, og i ulike vanskelighetsgrader.

Før et valg er det lett å prioritere sine tall i et tre ganger tresystem, men etter valget må en se både til Høyre og Venstre og opp og ned for alltid alltid å ha ulike tall.

Langt fra alle tall passer godt sammen, så da må det forhandles, inngå kompromisser, kjøpe og selge, før det er klart hvem som blir ordfører. Dette er demokrati. I et diktatur er det greit. Der er tallene limt fast i et bestemt mønster. Bare krig kan løse limet.

Hans Olav Lund