Soknedal bygdekvinnelag inviterte i forrige uke til et åpent møte hvor temaet var «Har du lyst til å dyrke din egen mat?  Dette er et av flere tema i Norges bygdekvinnelags nasjonale satsning «Nøysom» hvor det sentrale er å gi praktisk kunnskap om tiltak som bidrar til mindre forbruk, mindre belastning på miljøet og bedre økonomi.

– Det var gode diskusjoner og vi fikk formidlet nyttig og praktisk kunnskap om viktigheten av god jordkvalitet, kultivering, prikling og gjødsling, forteller Hilde Wahl Moen i Soknedal bygdekvinnelag. Foto: privat

Om lag 40 deltakere i alle aldre fylte godt opp i «Litjsalen «i Soknahall.

Leder i Oppdal hagelag, Bjørg Marit Sæteren, sto foran et aktivt og interessert publikum som hadde mange spørsmål og innspill.

– Denne kvelden i Soknahall viser at interessen for dyrking av egen mat er stor og at det også er interesse for å komme sammen på «byttedag» på frø og planter. Dette inviterer vi til på ettersommeren. Foto: privat

Det var gode diskusjoner og vi fikk formidlet nyttig og praktisk kunnskap om viktigheten av god jordkvalitet, kultivering, prikling og gjødsling. Nye dyrkingsteknikker som «hydroponisk dyrking» – altså dyrking uten jord, men rett i vann, ble også introdusert. Spennende!

Denne kvelden i Soknahall viser at interessen for dyrking av egen mat er stor og at det også er interesse for å komme sammen på «byttedag» på frø og planter. Dette inviterer vi til på ettersommeren. Da får vi også en ny mulighet for erfaringsutveksling – hvordan gikk det egentlig denne sesongen?