Partipolitikk og villmarksromantikk

ROVVILT: Vernes rovvilt som topper næringskjeder, er det på bekostning av byttedyr, plantearter og organismer som gir opphav, skriver kronikkforfatteren. Mannskaper fra Statens Naturoppsyn undersøker her en ulv fra slettåsreviret som er skutt med bedøvelsespil, før den merkes og settes ut igjen. Foto: Henrik Skolt, NTB scanpix