Manglede veiadresse en utfordring når posten skal fram

foto