Nå i det siste har mange med seg fiskestanga og prøver fiskelykken ute på tur. Noen mer ivrig enn andre. I Trøndelag har vi mange fine fiskevann. Noen plasser mer populære enn andre.

Snipen i Skaun er mye brukt av lokalbefolkningen. Dette svineriet møtte meg i går kveld da jeg var ute en tur og ville prøve fiskelykken der. De som etterlot dette, møtte jeg da jeg var på tur ned til Snipen. Jeg så at de satt der og hadde flere fiskestenger i drift. Jeg møtte det unge paret i stien da de forlot plassen. Jeg hilste på og spurte om de hadde fått fisk. «Ja..ja..fisk» - fikk jeg til svar. De snakket ikke norsk. Fisken i Laugen er infisert av måsemakk. Oftest er det bare i innvollene, men også mye fisk det er mark i fiskekjøttet på. Det aulet av bendelorm i fiskeinnmaten som lå igjen, etter at de hadde gjort opp fisken der ved stedet og slengt innvoller og fiskehoder rundt seg, og forlatt det slik.

– Jeg samlet sammen svineriet som lå igjen av det som lå på land, forteller Ann Tove Buklev. Foto: privat

Alle som ferdes i naturen vet at andre dyr og fugl spiser slikt fiskeavfall. Når de spiser slikt infisert avfall med bendelorm, så går marken også i dyrene som spiser det infiserte avfallet. Fugler får det i seg og driter i vannene, som så fisken spiser av igjen, og slik smittes fisken på nytt og til andre fiskevann. Slik sjødesløs atferd med fisk man gjør opp må stoppes! Det skal brennes, kokes, eller graves ned, så andre dyr og fugl ikke får det i seg.

Jeg håper mange grunneiere tar hyppigere tilsyn ved fiskeplasser, og får opp plakater ved fiskeplassene med informasjon om hvordan man etterlater seg fiskeplassene, og hva man gjør med fiskeavfallet for å begrense spredningen av denne bendelormen som går i fisk, smittet av ender, måker og annen fugl. Det er viktig at teksten på slike skilt også blir skrevet på polsk eller språk som også østeuropeere forstår.

Krigen som pågår fører til store folkevandringer. Enkelte fisker kanskje for å overleve, for maten. Men slik forlater man ikke fiskeplasser! Jeg samlet sammen svineriet som lå igjen av det som lå på land. Det som var kastet ut i vannet greide jeg ikke å nå tak i. Jeg håper å slippe slike opprydninger etter atferd ved fiskeplasser flere ganger.

Har lærere i skolen som underviser i naturfag nok fokus på dette problemet? Smitten i næringskjeden? Konkretiserer de det til virkelig atferd, så elevene forstår og husker når de blir voksne? Jeg håper det!