Eiere av rundt 1000 fritidseiendommer betaler for hytterenovasjon i Melhus, og i Midtre Gauldal er det 2227 hytter.

Hyttefolket betaler høye renovasjonsavgifter for sine boliger hjemme og betaler også høy avgift for å kaste søppel i en hyttecontainer. Mange bruker sine hytter kun vår, sommer og høst, men må betale for hele året.

Det er et faktum at folk ikke produserer mer søppel om de drar på hytta eller er hjemme. Det er heller det motsatte som skjer og mange brenner en del av søppelet.  Det er derfor umoralsk å kreve inn så stor renovasjonsavgift.

Jeg vil ikke som politiker bruke ordet svindel, men det er noe som heter at du skal betale for den tjenesten du får.

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

I dag betales det 1 663 kroner i året for hytter som må levere på returpunkt og det utgjør svært mye for hver pose man kaster.

Jeg vil oppfordre politikerne i Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune om å gjennomgå hele opplegget og samtidig finne ut om man har moralsk lovhjemmel til å ha så høye satser.

Det hadde vært interessant å vite kostnadene ved drift av hyttecontainerne samt hva slags inntekt man får fra hytteeierne gjennom et år.

Vi er mange hytteeiere som nå forlanger å se hva kostnadene for hytterenovasjonen er og om regnestykket viser at renovasjonsavgiften beregnes etter selvkost.

Svein Otto Nilsen Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag og hytteeier i Melhus