Mange unge ble opptatt av å hegne om demokratiet etter 22. juli, sa leder i Melhus AUF, Amund Losen Moholdt, i torsdagens avis.

Lite visste vi da vi foretok intervjuet at Amunds ord så fort og uventet skulle få ny aktualitet, men torsdag kom varselet om et planlagt terroranslag i Norge.

Også 22. juli gikk de første antakelsene ut på at det var islamister som stod bak terroren, men det viste seg jo å være feil. Denne gangen er man nokså sikker på at de som står bak er islamistiske terrorister, muligens Isil, organisasjonen som skal ha til hensikt å danne en verdensomspennende, islamsk stat.

Politiet er satt i sin høyeste beredskap noensinne, og på tv diskuterer de om det er riktig å gå ut med et slikt varsku, som kan skremme unødig og kanskje til og med gå terroristenes ærend.

Jeg er heller ikke så sikker på at jeg vil ha denne type informasjon, men registrerer at andre allerede advarer sine nærmeste om at de skal holde seg unna folkeansamlinger.

I Melhus og på julidøsige Gimse hvor jeg bor, er det få tegn på at alarmen har gått. Jeg går en tur idet kveldsfreden senker seg over boligfeltet og kornåkrene. Tre smågutter kommer på sykkel fra baneanlegget på Brekkåsen, de prater om at Norway Cup kan bli avlyst, men håper det er bare rykter. Forhåpentlig får de rett.