Arbeidsmiljøloven som er laget for å sikre trygge og gode arbeidsplasser, har blitt svekket gjentatte ganger.

I Fagforbundet ser vi at arbeidstakerne rammes fordi rettighetene deres blir dårligere og arbeidsgivere får mer makt.

Endring til det verre

Høyre skulle modernisere arbeidsmiljøloven. Loven har blitt endret, men har den blitt mer moderne? Er det moderne å ansette folk i midlertidige stillinger? Er det moderne å gi mer makt til arbeidsgiver? Er det moderne å gå fra kollektive til individuelle avtaler?

Kvinnefiendtlig utvikling

Regjeringa har gjort mange endringer og flere kommer, om de får fortsette en periode til. Endringene har særlig gått ut over de kvinnerike arbeidsplassene i offentlig sektor. Nye regler for skift- og turnusordninger innebærer at arbeidsgiver ensidig bestemmer arbeidstiden for de ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Samarbeid er nøkkelen

Fagforbundet er enig med alle som sier at vi må få løst problemet med deltid innen helse- og omsorgssektoren. Dette er en utfordring for både arbeidsgiver og arbeidstaker. For å få bukt med deltidsproblematikken, høyt sykefravær, helserelatert deltidsproblematikk og tidligpensjonering må alle parter samarbeide.

Et trygt arbeidsliv krever ny politisk kurs

Mange ansatte er midlertidig ansatt. De venter hver dag på å få tildelt ei vakt, slik at de kan livberge seg og sine barn den neste måneden.

Kvinner står med lua i hånda for å få jobbe. Da er det ikke frislipp av midlertidige stillinger og mer makt til arbeidsgiver vi trenger. Vi vil ha faste og hele stillinger. Vi, som representere de ansatte, vil ha medbestemmelse på arbeidstida. Derfor er vi opptatt av å ha politikere som satser på trygge arbeidsplasser.

Gunn Elin Flakne

Nestleder i Fagforbundet Trøndelag