Veteranen Harald Rognes advarer: - Vi må passe oss midt i dette «tullballet»

Jeg kjenner meg ikke igjen i den historiefortelling som Tenfjord/Brå Alsvik frembyr f.eks. sykehjemmet på Støren, sier Harald Rognes. Han reagerer sterkt på et utsagn om at brukere som ikke vil flytte frivillig kan bli oppsagt fra sitt leieforhold ved Singsås bo- og dagsenter. - Et slikt pressmiddel er det uetisk å benytte overfor en allerede sårbar gruppe brukere, mener Foto: John Lerli