Det er vi som har finansiert den nye firefelts motorveien

foto