Krafteksport og effektkjøring av norske vannkraftverk

STRANDET: Fisk og bunndyr strander på tørrlagte partier nedstrøms kraftverket med dødelig utgang, fordi når elektrisitetsproduksjonen i kraftverket stanser, så synker vannstanden brått, skriver kronikkforfatteren. Bildet av strandet laks er tatt etter gyting. Foto: Bernt Øien