Østalternativet for E6 på strekningen Ler – Hovin må utredes nå!

foto