I 1975 begynte jeg som entusiastisk laksefisker i Gaulavassdraget. På den tiden var det ingen restriksjoner på  laksen du kunne ta, ubegrenset var det. Jeg reagerte på det. Noen kunne fylle opp tilhengeren med minst 100 laks. Ubegrenset fiske varte i årevis. Det burde vel ha ringt en bjelle allerede da. Hvem har bruk for 100 laks? Det var mange lokale fiskere på den tiden. Nå er det kanskje bare en soknedaling som fisker. De har sluttet på grunn av de nye «tullete» reglene som er nå.

Når Gaularfossen er stor, kan ikke laksen komme opp. Laksen blir stående , og er nærmest i et akvarium. Bør det ikke være en grense på 200 meter fra fossen for fisking? Eller er det for mye penger i spill?

Gaula Fiskeforvaltning har laget nye regler for fiske for noen år siden. Fire laks i sesongen er greit, men reglene for fang og slipp forekommer for meg noe underlig og er rett og slett skadelig for fisken. Lakser blir gjerne fanget flere ganger og kjørt tom for krefter. Et eksempel er en fisker som fikk over 20 laks på en dag og slapp ut igjen alle sammen. En lek med fisken?

Hvis du får en laks på 85 cm, kan du ta denne om du vil, noe du bør. Alle laks på over 80 cm du får etter den, må du slippe ut igjen, da du har rett på én laks over 80 cm.

I juli og august, da kommer et nytt hinder. Da må du slippe ut all hunnfisk. Det må etter hvert bli mye hunnfisk i vassdraget...

La oss fiskere få ta fire laks i sesongen, store eller små, hann eller hun. Jeg tror at naturen selv regulerer bestanden.

Er det ikke meningen at vi ikke skal få beholde noen fisk? Bare betale?

En kompis av meg fikk tolv laks . Fire av disse slapp han ut igjen , hunnlaks, eller over 80 cm. Fire andre laks hadde fått kroker i gjellene og blødde og ble derfor levert på laksesenteret. Fire fikk han beholde. Hvis han hadde kunne tatt de fire første laksene, ville åtte lakser blitt spart!

Er du alene i Sokna og fisker, er det ikke enkelt å bruke tommestokken for å finne riktig lengde i en ulendt strandlinje. Vi har ingen ønsker om å bli kriminelle. Det er vel derfor at det blir mange laks på 79 cm.

Laksefiskeren som har avsatt én uke til laksefiske, kan risikere å fiske kun i to dager. Hvis du får fisk mandag og tirsdag må du bare avslutte fisket. Hva er vitsen med å få ta kun to laks i uka? Kan det være så nøye med en slik regel?

Etter snart 50 år som fisker i Trøndelag, har jeg mistet gløden på grunn av disse «tullete» reglene.

Jeg har fått mange venner i Soknedal og Støren og vil savne dere alle, på Vårvolden, vertskapet og fiskere. Folket på Kiwi, Circle K, Støren Jeger og fiskeforening. Jeg har også vært tilsyn noen år. Det ble mange gode samtaler med fiskere. De fleste var veldig negative til de nye reglene.

Takk for meg!

Karl Gustav Buflod