Norsk Kylling på Støren trenger plass til et nytt slakteri og foredlingsanlegg for kylling. Sør-Trøndelag Bondelag er glade for og positive til at Norsk Kylling satser, og det har stor betydning for fjørfenæringa og landbruket i Trøndelag at Norsk Kylling bygger nytt produksjonsanlegg i Trøndelag. Trøndelag er et av de tre områdene i Norge med flest slaktekyllingprodusenter. Disse bøndene har mye erfaring og god kunnskap til å utvikle kyllingproduksjonen framover.

Les også: Kan bestemme seg denne måneden

Arbeidsplassene i kyllingproduksjonen har stor betydning for Midtre Gauldal kommune. Det gjelder både i primærproduksjonen og i den foredlingen som skjer i Norsk Kylling sitt anlegg på Støren. Kommunene er fylkets største landbrukskommune når det gjelder antall husdyrprodusenter. Landbruket og landbruksindustrien er derfor svært viktig for kommunen.

Les også: Kroken på døra om det blir barnehage i leiren?

Sør-Trøndelag Bondelag kjenner ennå ikke til hva slags lokalisering som velges av Norsk Kylling, men vi ønsker at det ikke blir dyrkajorda som bygges ned også denne gangen. Midtre Gauldal kommune planlegger å opparbeide industritomter og sørge for god infrastruktur på Haukdalsmyra. Kommunen har allerede tilrettelagt for arbeidskrafta til fabrikken.

Norsk Kylling ser på flere alternativ. Et av alternativene Sør-Trøndelag Bondelag kjenner til er nær Grønøra i Orkdal. Dette er et flatt og fint område ved elva Orkla med vei like ved og lettbygd tomt – på dyrkajord hvor det dyrkes korn. Bygges denne kornjorda ned, kan det aldri produseres mat på denne jorda.

Norsk Kylling er en matprodusent som er helt avhengig av norsk matjord for å kunne produsere en sunn og frisk kylling til norske forbrukere. Kyllingproduksjonen trenger matjord både for å produsere mat til kyllingen og for å ha spredeareal for gjødsla som kyllingen produserer.

Vi heier på Norsk Kylling sine store ambisjoner om å være den beste produsenten av kylling. Sør-Trøndelag Bondelag mener det vil være svært uheldig at en slik produksjon skal ødelegge matjord når nytt produksjonsanlegg skal bygges. I valget mellom myr og matjord må valget falle på myr og Midtre Gauldal sitt alternativ.

Frank Røym, styremedlem

i Sør-Trøndelag Bondelag

INNLEGGSFORFATTER: Frank Røym, styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag.